De VVEM is eind 2000 opgericht als brancheorganisatie voor professionals in de evenementenbranche en vertegenwoordigt zo’n 120 bedrijven uit verschillende hoeken van de branche, zo ook Vinke Vision Events. Organisatoren, locatieverstrekkers en leveranciers hebben hun krachten gebundeld om de branche naar een hoger niveau te tillen. De VVEM heeft zich in de afgelopen jaren opgewerkt tot d√© brancheorganisatie voor de (publieks)evenementenbranche.

De VVEM behartigt en verdedigt de belangen van haar leden. Zij wil de vakkennis vastleggen, verhogen en ondersteunt, stimuleert daarin de aangesloten leden. De VVEM verzorgt voor leden op professionele wijze informatieoverdracht. Kwaliteit, veiligheid en professionaliteit worden als kenmerken uitgedragen. Er worden samenwerkingsverbanden met andere brancheverenigingen aangegaan. Als serieuze gesprekspartner voor de overheid wordt gewerkt aan regelgeving binnen de evenementenbranche. Via vakgroepen worden bepaalde speerpunten zoals ARBO en Publieksveiligheid uitgewerkt om zo tot branchebrede oplossingen te komen.

www.vvem.nl