Veiligheidscoördinatie van de Sinterklaasintocht in Dokkum

Op zaterdag 18 november 2017 vond de Nationale Sinterklaasintocht plaats in Dokkum. VVE Safety verzorgde de veiligheidscoördinatie van dit evenement. Een uitdagende opdracht omdat het ging om een live tv-uitzending, 15.000 bezoekers langs de route en een stevige maatschappelijke discussie met veiligheidsissues. Opdrachtgevers: NTR en DDFK-gemeenten.

Veiligheidsplan opstellen

VVE stemde het veiligheidsplan af met SGBO, veiligheidsregio en gemeente. We verzorgden de vergunningen, de risicoanalyses, de protocollen, de mobiliteit en het crowd management. Ook leverden we de beveiliging en de medische hulpverleners.

Sinterklaasintocht Gouda

In 2014 coördineerden we de Nationale Sinterklaasintocht in Gouda. Toen was VVE Safety verantwoordelijk voor de vergunningen, risicoanalyses, protocollen, mobiliteit, crowd management en afstemming met politie, SGBO, brandweer, GHOR, Rijkswaterstaat, Dutchview en gemeente.