Health & Safety manager

In 2016 vond de EK Atletiek outdoor voor het eerst plaats in Nederland. VVE Safety fungeerde als health & safety manager rond het evenement, dat van 6 tot en met 10 juli plaatsvond in en om het Olympisch Stadion in Amsterdam. Opdrachtgever: Sports & Entertainment Architects.

Op basis van de aangeleverde logistieke planningen maakten we een plan voor het creëren van een veilige opbouwomgeving. Het ging om de op- en afbouw van kranen en om de toelevering en afvoer van onder meer tribunes, kleedkamers, cateringfaciliteiten en de mediacompound.

Veiligheidscoördinatie op locatie

Tijdens de opbouw (3 weken) en de afbouw (1 week) verzorgden we op locatie de veiligheidscoördinatie. We coördineerden alle werkzaamheden, gaven permits voor het werken op de locatie en controleerden of de aangegeven werkgebieden in acht werden gehouden.

Al met al een uitdagende klus, vooral ook omdat er rond het stadion veel bedrijven zijn gevestigd die zo min mogelijk hinder mochten ondervinden van alle activiteiten. Ook de parkeergarage onder het stadion moest toegankelijk blijven.