Nieuwe veiligheidsstructuur stadion Grolsch Veste 

In opdracht van FC Twente hebben we in 2017 de veiligheidsstructuur geanalyseerd, geëvalueerd en heringericht van stadion De Grolsch Veste. Bovendien implementeerden we software voor de veiligheidsstructuur en veiligheidsaansturing. 

De software zorgt voor een goede communicatie tussen het commandocentrum en de stewards, zowel als tussen de stewards onderling. Ook zorgt de software voor het loggen van informatie, zodat deze multidisciplinair kan worden gedeeld met politie, medische diensten en stewards. Zo is iedereen gelijktijdig op de hoogte van ontwikkelingen in en om het stadion en kunnen taken goed op elkaar worden afgestemd.