Coördinatie en aansturing landelijke viering Koningsdag Groningen

In opdracht van de gemeente verzorgden we in 2018 de totale veiligheidscoördinatie van de landelijke Koningsdagviering in Groningen. Van Koningsnacht en het bezoek van de koning tot en met alle activiteiten verspreid door de stad. 

Van planvorming tot levering van beveiligers 

De voorbereiding vond plaats in nauwe samenwerking met gemeente, politie, brandweer en medische diensten. We verzorgden de planvorming en afstemming met de betrokken partijen. We regelden de vergunningaanvragen en leverden de gehele beveiliging.

Veiligheidscoördinatie op locatie

Tijdens het evenement verzorgden we de veiligheidscoördinatie op locatie. We stuurden de beveiliging en medische diensten aan en onderhielden continu contact met gemeente, politie en brandweer. Ook coördineerden we de op- en afbouw van alle evenementen die die dag plaatsvonden in de stad.

Al met al een uitdagende opdracht. Dit vanwege de vele betrokken instanties en bedrijven, de talrijke evenementen in de stad en de vertrouwelijkheid van de opdracht. Echt een klus voor VVE Safety.