Voorkomen en bestrijden

Bij brandveiligheid gaat het om het voorkomen van brand, maar ook om het vrijhouden van vluchtroutes en brandkranen. Onze brandwachten hebben ruime ervaring bij de brandweer, beschikken over de juiste papieren en zijn bekend met alle regelgeving rondom evenementen. De inzet van een brandwacht is vaak een verplichting van verzekeringsmaatschappijen en brandweerkorpsen, maar vooral ook een veilige gedachte. Indien zich onverhoopt een incident voordoet, dan zorgen onze gediplomeerde brandwachten voor een snelle en ordelijke ontruiming, bestrijding van het vuur en het contact met de hulpdiensten.